Статут

 

Статут Вівтарної Дружини Церкви
«Покрова Пресвятої Богородиці»


Мета, завдання та форми діяльності
1.    Вівтарна Дружина є християнською спільнотою, яка має на меті плекати у своїх членів правдиву побожність, любов до Господа нашого Ісуса Хрис¬та та Його Церкви, а також допомогти молодій людині віднайти своє покли¬кання та місце у житті.
2.    Вівтарна Дружина керується Законом Божим, нормами християнської моралі та цим Статутом.
3.    Завданням ВД є більше прислужитися Богу та людям.
4.    Основною формою діяльності ВД: допомога священнослужителям, парохіяльеній раді;.
5.    Тому, що Ісус Христос є Покровителем Вівтарної Дружини, мають усі визнавати Його за свого Господа та Спасителя, а Його Церкву за «Ковчег», в якому спасаємось.
6.    Статут ВД затверджується отцем парохом з погодженням Катехитичної та Моло-діжної комісій Єпархії.

Управа Вівтарної Дружини
1.    Духовний провідник Вівтарної Дружини: Головний провід спочиває у руках Духовного провідника — отця-пароха або священика ним призначеного. Він посі-дає повну владу у всім, що відноситься до проводу. Важливі зміни духовний про-відник покладає на засідання і Раду Товариства.
2.    Рада Товариства.
а.    Рада складається з голови, двох заступників і 6 дораднків, з яких вибирається секретар.
б.    Вибір Ради відбувається на річних загальних зібраннях.

Права й обов’язки членів Управи Вівтарної Дружини
1.    Рада Товариства визначається особливою ревністю у захованню статуту і усильно працює для добра і розквіту Вівтарної Дружини.
2.    Чесно сповняє обов’язки свого уряду і постійно радиться з отцем Провідником.
3.    Рада збирається один раз на місяць, яку проводить о. Провідник, а в його від-сутності голова.
4.    У всіх справах, що обговорюються на Раді, мають члени Управи висловлювати свої погляди ясно і відверто, маючи перед очима тільки добро Товариства.
5.    Провідника, має першу участь у засіданнях та в цілім проводі Вівтарної Дружини, а перед усім у прийманню і виключенню членів.
6.    Заступники стоять на допомозі голові Вівтарної Дружини. В неприсутності голови заступають у всіх справах.

Приймання членів,та членство у ВД
1.    Хто хоче вступити в члени Вівтарної Дружини, має усно або письмово заявити це Духівнику, крім того треба поручення одного або двох членів дружини.
2.    Членом ВД може бути особа тільки чоловічої статі, віком від 7 років, яка погод-жується з вимогами даного Статуту.
3.    Дійсним членом ВД є особа, яка пройшла випробування, терміном 1 рік. Ново-вступаючий член має в тому часі спромогу познайомитись із діяльністю Вівтарної Дружини та пізнати свої обов’язки.
4.    Рішення про прийняття або відрахування членів ВД затверджується Загальними Зборами ВД.
5.    Вступаючий мусить бути перед усім примірним католиком східного обряду і від-повідати умовам, які ставить Вітарна Дружина.
6.    Торжественне прийняття нових членів відбувається раз в рік, передусім в головні свята Вівтарної Дружини.
7.    Коли приходить час Торжественного прийняття, о. Провідник прочитує на засі-данні Ради імена тих, що хочуть бути прийнятими. Члени Ради мають відверто за-явити про перешкоди, якщо такі існують, а відтак виносять рішення про при¬йнят¬тя в дружину.
8.    Кого раз прийнято в члени ВД, той залишається ним ціле життя, хіба що до¬бро-вільно виступлять з неї, або виключать.
9.    3 Дружини виключають такого члена, що публічним згіршенням, або цілковитим легковаженням статуту наносить Дружині шкоду і неславу.

Права, обов’язки та правила членів ВД
1.    Вівтарна Дружина має на меті не тільки освячення своїх членів, але й вплив на релігійне освідомлення як найширших кругів суспільності, тому займається такими справами, які ведуть до високої цілі: Кожний член передусім має бути взірцевим християнином. У вірі й життю держатися науки католицької Церкви, приймати це, що Церква вчить, а відкиидати все, що вона осуджує. При тому нехай ніколи не стидається так у приватнім, як і в пуолічнім життю заявляти себе вірним сином Матері Церкви.
2.    Духовні вправи, що ведуть до ревного християнського життя, сповняти совісно і пильно. Кожного дня відмовляти хочаби десяток «Ісусової Молитви».
3.    Всяких товаришувань з особами легкої поведінки оминати. Книжок Церквою заборонених не читати, остерігатися всього, що може нашкодити душі, або принес-ти прилюдне згіршення.
4.    Кожний повинен уважати за свій обов’язок постійно приступати до Свято Тайни Євхаристії, і що найменше один раз в місяць до Святої Тайни Покаяння.
5.    Плекати у своїм серці гарячу набожність до Пречистої Діви Марії, наслідуючи Її чесноти, в Ній положити надію і правдиво по-дитячому Її молити і Їй служити.
6.    Кожний член має з’являтися точно на всі збори Вівтарної Дружини, або наперед повідомити про свою неявку.
7.    Між собою члени ВД жити у правдивій християнській любові. Молитися спільно за розквіт ВД, за потреби поодиноких членів, а понад все за недужих.


8.    Кожен член ВД має право:
а.    Брати участь у всіх заходах ВД;
б.    Отримувати будь-яку інформацію щодо діяльності ВД;
в.    Подавати пропозиції до управи ВД.


9.    Кожен член ВД зобов’язаний:
а.    Вести спосіб життя практикуючого християнина;
б.    Дотримуватись вимог Статуту;
в.    Поширювати інформацію про ВД і залучати молодих осіб до участі у ВД;
г.    Сумлінно виконувати доручення управи ВД;
д.    Бути учнем катихитичної школи парохії, якщо він шкільного віку;
е.    По закінченні шкільного віку продовжувати богословську освіту або принаймі відвідувати катихизацію для молоді та дорослих.


10.    Правила ВД.
а.    Постійно пам’ятати про Божу присутність у Храмі, що вимагає відповідної поведінки;
б.    Поведінка в захристії: за 10 хв. до богослуження зайти в захристію, приві¬та-тись, скласти дальматик, попросити благословення в отця, взяти свічку і ста¬ти на призначене місце. Після богослуженя скласти дальматик
в.    Поведінка в Вівтарі: категорично забороняється: сміятися, розмовляти, нака-пувати свічкою, без причини виходити з вівтаря, неуважно хреститись.


11.    Зовнішній вигляд:
а.    Чистий і охайний одяг та взуття;
б.    Акуратна зачіска.


12.    Покарання:
а.    Братнє напімнення;
б.    Порушник на одну місяць звільняється від прислуговування;
в.    За повторне порушення — 50 поклонів;
г.    За невиконання правил — виключення з ВД.


Взаємні відносини Вівтарних Товариств
Підтримувати відносини з іншими Вівтарними, Марійськими та іншими Товариствами, обміюючись надбаннями і збагачуючись духовно.